Khoa Cơ khí Động lực tổ chức Hội giảng Năm 2021
03/12/2021 09:27
Thực hiện kế hoạch năm học 2021 – 2022, trong 3 ngày 2-5 /12 /2021 Khoa Cơ khí Động lực tổ chức Hội giảng năm 2021 nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt - học tốt, động viên giáo viên học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề, nghiệp vụ sư phạm.
Khoa Cơ khí Động lực tổ chức Hội giảng Năm 2021

     

    Tạo điều kiện để giáo viên giao l­ưu, học hỏi kinh nghiệm về mọi mặt nhằm tìm ra những phương pháp giảng dạy, những sáng kiến kinh nghiệm để phổ biến, từ đó nhân rộng trong khoa.

    Đặc biệt Hội giảng còn đánh giá tình hình công tác giảng dạy của đội ngũ giáo viên, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi d­ưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên và chất lượng đào tạo và ựa chọn các bài giảng đạt kết quả cao để dự thi hội giảng cấp Trường.

 

    Hội giảng cấp Khoa là hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của khoa được tổ chức định kỳ theo năm học nhằm tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; ứng dụng CNTT nhằm phát huy năng lực nghiệp vụ sư phạm vào hoạt động giảng dạy trực  tiếp cũng như giảng dạy trực tuyến, thực hiện đổi mới phương pháp dạy học trong Nhà trường.

 

   Giáo viên tham gia Hội giảng phải thực hiện trình giảng 01 bài lý thuyết hoặc 01 bài giảng tích hợp tự chọn trong chương trình đào tạo đại học hiện hành của khoa hoặc các chương trình đào tạo các khoa liên quan. Thời gian cho mỗi bài giảng lý thuyết là 50 phút; thời gian cho mỗi bài giảng tích hợp là 60 phút. Hội giảng được tổ chức trong phạm vi lĩnh vực chuyên môn trong chương trình đào tạo của khoa hoặc các chương trình đào tạo các khoa liên quan.

     Hội giảng lần này Khoa đã lựa chon 5 bài giảng lý thuyết và 10 bài giảng tích hợp. Hội giảng đã thực sự là dịp thể hiện tài năng sư phạm, sáng tạo của đội ngũ giáo viên.