BỘ MÔN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

 

TS. Nguyễn Thanh Bình
Trưởng khoa, Giảng viên chính, Trưởng bộ môn
ĐT: 0919559727

Email:ntbinhspktvinh@gmail.com

 

         

ThS. Phạm Minh Tâm

Giảng viên

ĐT: 0913272219

Email: tampm.ktv@gmail.com
ThS. Trần Đình Hiếu
Giảng viên, Phó bộ môn
ĐT: 0985651247
Email:dinhhieuktv@gmail.com
ThS. Lương Đình Chiến
Giảng viên
ĐT: 0985522253
Email: Dinhchienktv@gmail.com

 

 

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ

TS. Nguyễn Ngọc Tú
Phó trưởng khoa, Trưởng bộ môn
ĐT: 0915039688
Email: ngoctuspktvinh@gmail.com
ThS. Dương Xuân Mỹ
Giảng viên
ĐT: 0979622255
Email: nhatanh.duongdang@yahoo.com
Hoàng Văn Thức
Giảng viên
ĐT: 01216622441
Email: mrvanthuc@gmail.com
ThS. Nguyễn Văn Đại
Giảng viên
ĐT: 0982524733
Email: daickd07@gmail.com
   

 XƯỞNG THỰC HÀNH Ô TÔ

  

ThS. Lê Xuân Đồng
Giảng viên, Trưởng xưởng
ĐT: 0988905564
Email: lexuandongktv@gmail.com
ThS. Trần Viết Phương
Giảng viên, Phó trưởng xưởng
ĐT: 0915360665
Email: Phtranviet74@gmail.com
ThS. Lê Văn Lương
Giảng viên
ĐT: 0915932995
Email:leluongktv@gmail.com
ThS. Phạm Văn Thành
Giảng viên
ĐT: 0912591594
Email: Phamdinhthanhktv@gmail.com
ThS. Dương Đình Vinh
Giảng viên
ĐT: 0912480426
Email: Dinhvinhktv74@yahoo.com
ThS. Võ Xuân Triều
Giảng viên
ĐT: 0915230123
Email: Trieuzech@gmail.com
ThS. Nguyễn Hữu Phúc
Giảng viên
ĐT: 0986622158
Email: Huuphucspkt@gmail.com
ThS. Đào Tất Thắm
Giảng viên
ĐT: 0948212628
Email: daotham071@gmail.com
ThS. Hoàng Văn Thụ
Giảng viên
ĐT: 0914742815
Email: hoangthuskv@gmail.com


XƯỞNG THỰC HÀNH CƠ KHÍ
 ThS. Nguyễn Anh Tuấn
Giảng viên, Trưởng xưởng
ĐT: 0943632699
Email:Tuanckdlktv@gmail.com
ThS. Nguyễn Văn Hiếu
Giảng viên, phó trưởng xưởng
ĐT: 0912464279
Email: Nguyenhieuspktvinh@gmail.com
ThS. Nguyễn Văn Thiêm
Giảng viên
ĐT: 0945587586
Email: Nguyenthiemckdl@gmail.com
ThS. Nguyễn Hồng Ngoan
Giảng viên
ĐT: 0979456432
Email: Ngoan.skv@gmail.com

 

TRỢ LÝ & GIÁO VỤ KHOA

KS. Trần Xuân Sơn
Giảng viên
ĐT: 0912411226

Email:

 

ThS. Mai Thúy Hoàn

Giảng viên: Giáo vụ khoa
ĐT: 0945877676
Email: thuyhoan.spktv@gmail.com

 

ThS. Phan Việt Đức

Giảng viên: Trợ lý học sinh Sinh viên
ĐT: 0834526711
Email: phanvietducktv@gmail.com
ThS. Chu Cẩm Hà
Giảng viên: Trợ lý Học sinh Sinh viên
ĐT: 0916881606
Email: chuthicamha1806@gmail.com

 

ThS. Tăng Thị Minh

Giảng viên: Trợ lý Học sinh Sinh viên
ĐT: 0975536558
Email:

 

ThS. Lê Thị Ánh

Giảng viên: Trợ lý Học sinh Sinh viên
ĐT: 0903171417
Email: leanh158@gmail.com