BỘ MÔN CÔNG NGHỆ Ô TÔ

1. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

       Ngành công nhệ kỹ thuật ô tô được thành lập năm 2006, đến nay đã đào tạo được trên 2000 cán bộ trung cấp, cao đẳng  chuyên ngành Cơ khí Động lực và Công nghệ kỹ thuật ô tô và gần 800 kỹ sư chuyên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô.

       Tháng 03/5/2006 bộ môn Công nghệ kỹ thuật ô tô được thành lập. Đây là Bộ môn trực thuộc Khoa Cơ khí Động lực có nhiệm vụ đào tạo cán bộ kỹ thuật phục vụ cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam trong giai đoạn tới. Việc thành lập Bộ môn với mục tiêu phát triển ngành ô tô thành một trong các ngành đào tạo mũi nhọn của trường Đại học Sư phạm Kỹ thật Vinh, chuẩn bị các nguồn lực để phát triển Bộ môn ngày càng lớn mạnh đủ điều kiện để phụ trách các ngành đào tạo trong lĩnh vực ô tô, máy động lực, tàu thủy, và các lĩnh vực liên quan.

2. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

       Các cán bộ giảng dạy của Bộ môn đều được đào tạo chính quy từ các trường nổi tiếng trong nước và quốc tế như Rumania, Công hòa séc. Hiện nay khối kiến thức chuyên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô được đảm nhiệm bởi 08 cán bộ, giảng viên cơ hữu trong đó có 03 tiến sĩ, 01 NCS, 04 thạc sỹ. Tham gia giảng dạy khối kiến thức đại cương và cơ sở ngành có hàng chục Phó Giáo sư, Tiến sĩ ở các Khoa chuyên môn trong trường và có sự tham gia thỉnh giảng của nhiều nhà khoa học đầu ngành từ các trường lớn trong nước.

 

1. Trưởng bộ môn Công nghệ kỹ thuật ô tô

Họ và tên:

Nguyễn Ngọc Tú

Năm sinh:

1979

Năm tốt nghiệp TS:

2017

Tại:

ĐHBK Hà Nội

Chuyên ngành:

Kỹ thuật Cơ khí Động lực

Học vị:

Tiến sĩ

Ngoại ngữ:

Cử nhân ngôn ngữ Anh

Địa chỉ liên lạc:

Khoa Cơ Khí Động lực, Trường ĐHSPKT Vinh

Điện thoại:

091503968

Email:

ngoctuspktvinh@gmail.com

 2. Lĩnh vực nghiên cứu:

Động lực học Ô tô; Khai thác bảo trì Ô tô; An toàn giao thông đường bộ;  Ô tô và Môi trường; Nghiên cứu sử dụng năng lượng; Vật liệu mới trong Ô tô

3. Các công trình đã được công bố:

[1].   Nguyễn Ngọc Tú, Võ Văn Hường, Nguyễn Văn Tần (2014),  “Nghiên cứu động lực học phanh xe kéo moóc bẳng mô hình một dãy phi tuyến”  Tạp chí Công nghiệp nông thôn - Hội Cơ khí nông nghiệp Việt Nam - Số 14, trang 37÷43.

[2].   Nguyễn Ngọc Tú, Võ Văn Hường, Đào Thị Hương Giang (2015), “Nghiên cứu ổn định ngang xe kéo moóc bằng mô hình con lắc kép” Tạp chí Giao thông Vận tải -Hội nghị KHCN GTVT lần thứ III số đặc biệt (Năm thứ 56), trang 214÷216.

[3].   Nguyễn Ngọc Tú, Võ Văn Hường, Nguyễn Văn Tần (2015), “Phương pháp thí nghiệm động lực học đoàn xe kéo moóc” Tạp chí Cơ khí Việt Nam –Số 12  năm 2015,  trang 19÷23.

[4].   Nguyễn Ngọc Tú, Võ Văn Hường, Nguyễn Văn Tần (2015), “Nghiên cứu ổn định chuyển động xe kéo moóc bằng mô hình không gian” Tạp chí Cơ khí Việt Nam –Số 12 năm 2015, trang 29÷33.

[5].   Nguyễn Ngọc Tú, Võ Văn Hường, Nguyễn Văn Tần, Lê Hồng Quân (2015) , “Nghiên cứu ảnh hưởng của gió ngang đến ổn định đoàn xe ở Việt Nam” Tuyển tập các bài tham dự hội nghị câu lạc bộ cơ khí – động lực lần thứ 8, trang 37÷39.

 

 

Họ và tên:

Lê Khắc Bình

Năm sinh:

1977

Năm tốt nghiệp TS:

2012

Tại:

Trường ĐHKT Ostrava - Cộng hòa Séc

Chuyên ngành:

Cơ khí Động lực

Học vị:

Tiến sĩ

Ngoại ngữ:

Mức độ sử dụng: Giao tiếp cơ bản

Địa chỉ liên lạc:

Khoa Cơ Khí Động lực, Trường ĐHSPKT Vinh

Điện thoại:

0962969897   

Email:

khacbinhktv@gmail.com

 QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  1. 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

TT

Tên đề tài nghiên cứu/ Lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

 

1

Chẩn đoán động cơ đốt trong bằng gia tốc góc tức thời của trục khuỷu động cơ

 

2013

 

Trường

 

Chủ nhiệm

 

2

Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn năng lực thực hiện của giáo viên dạy nghề

 

2014

 

Bộ

 

Thành viên

 

 

3

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trường ĐH SPKT Vinh

 

 

2014

 

 

Trường

 

 

Chủ nhiệm

 

 

4

Nghiên cứu ứng dụng phần mềm CATIA thiết kế các bài giảng mô phỏng để hỗ trợ và nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy các môn học ngành cơ khí

 

 

2015

 

 

Bộ

 

 

Thành viên

 

 

5

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thiết bị uốn gỗ vạn năng sử dụng hơi nước nóng

 

2016

 

Tỉnh Nghệ An

 

Chủ nhiệm

 

 

 

6

Nghiên cứu đổi mới mô hình đào tạo giáo viên ở các trường sư phạm kỹ thuật đáp ứng nhu cầu giáo dục nghề nghiệp

 

 

2018

 

 

Bộ

 

 

Thành viên

 

 

7

Nghiên cứu xác định độ trượt bánh xe trong quá trình phanh bằng thiết bị đo động lực học ô tô của hãng KISTLER

 

 

2019

 

 

Trường

 

Chủ nhiệm

(đang triển khai)

         2. Các công trình khoa học chính đã công bố

1. LE KHAC BINH, PETR KOCI. The Effect of Air Gap, Wheel Speed and Drive Angle on the Anti-Lock Braking System Efficiency. 2011. The 12th International Carpathian Control Conference (ICCC). 25 – 28 May 2011. Velké Karlovice, Czech Republic. pp247-252. ISBN 978-1-61284-361-2.

2. LE KHAC BINH, JIRI TUMA. Diagnostics Internal Combustion Engine Based on Crankshaft Angular Acceleration. 2011. In Proceedings of Technical computing Prague 2011, 1st. ed. Prague, November 8, 2011. ISBN 978-80-7080-794-1.

3. LE KHAC BINH, JIRI TUMA. Diagnostics Gasoline Engine by Phase Demodulation Method. Transaction of the VSB – Technical University of Ostrava, Mechanical Series. No.2, vol. LVII, article No. 1865. Pp1-6. ISBN 1804 – 0993.

4. LE KHAC BINH, JIRI TUMA. Approach to Gasoline Engine Faults Diagnosis Based on Crankshaft Instantaneous Angular Acceleration. 2012. The 13th International Carpathian Control Conference (ICCC). 25 – 28 May 2012. High Tatras, Podbanské, Grand hotel Permon, Slovak Republic. pp35-39. ISBN: 978-1-4577-1866-3.

5. LE KHAC BINH. Measuring and Evaluating Crankshaft Acceleration to Diagnose the IC Engine. 6th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference (ISEEC 2014, 17-19th December, 2014). Thailand.

6. Lê Khắc Bình. Thiết kế và chế tạo thiết bị uốn gỗ vỏ tàu sử dụng hơi nước nóng. Tạp chí Cơ khí Việt Nam. Số 8/2018. Pp.57 – 62. ISSN 0866 – 7056.

7. Khac Binh Le. The Affect of Air gap Between ABS Sensor and Brake Disc to the Anti – lock Braking System Efficiency. 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD 2018). 23-24 November 2018 . HCMC University of Technology and Education. ISBN:978-1-5386-5126-1.

8. Lê Khắc Bình, Lưu Đức Lịch, Trần Mạnh Cường, Cao Đăng Đáng. Nghiên cứu, đánh giá hệ thống treo khí nén so với hệ thống treo dạng nhíp. Tạp chí Công nghiệp Nông thôn. Số 32/2019. Tr.75-82. ISSN 1859 – 4026.

9. Lê Khắc Bình, Nguyễn Công Đại. Nghiên cứu ảnh hưởng của cường độ dòng điện đến chất lượng mối hàn thép HSLA bằng phương pháp hàn TIG trong sửa chữa vỏ xe du lịch. Tạp chí Cơ khí Việt Nam. Số đặc biệt 3/2020. Pp.58 – 65. ISSN 0866 – 7056.

10. Phạm Hữu Truyền,Lê Khắc Bình. Chẩn đoán hư hỏng ổ lăn hộp số ô tô bằng phương pháp phân tích rung động. Tạp chí Cơ khí Việt Nam. Số đặc biệt 3/2020. Pp.174 – 179. ISSN 0866 – 7056.

11. Phạm Hữu Truyền,Lê Khắc Bình, Phạm Văn Thống. Ứng dụng kỹ thuật phân tích rung động vào việc chẩn đoán hư hỏng bánh răng hộp số ô tô.  Tạp chí Cơ khí Việt Nam. Số 4/2020. Pp.? – ?. ISSN 0866 – 7056.

          3.  Sách, giáo trình xuất bản

STT

Tên sách, giáo trình

Năm

Nhà xuất bản

Vai trò

1

Lý thuyết ô tô – máy kéo

2005

 

Chủ biên

2

Hệ thống điện động cơ

2019

 

Chủ biên

           4.      Quá trình tham gia đào tạo sau đại học

STT

Tên học viên

Năm

Bậc đào tạo

Vai trò

1

Nguyễn Đức Việt

2016

Thạc sĩ

Hướng dẫn chính

2

Nguyễn Hữu Chí

2016

Thạc sĩ

Hướng dẫn chính

3

Lê Hữu Sơn

2017

Thạc sĩ

Hướng dẫn chính

4

Nguyễn Công Đại

2017

Thạc sĩ

Hướng dẫn chính

5

Lê Sĩ Hoãn

2017

Thạc sĩ

Hướng dẫn chính

6

Nguyễn Xuân Đồng

2019

Thạc sĩ

Hướng dẫn chính

 

 

1. Giảng viên, NCS tại Rumani

Họ và tên:

Lưu Đức Lịch

Năm sinh:

1988

Năm tốt nghiệp Ths:

2015

Tại:

ĐHGTVT Hà Nội

Chuyên ngành:

Kỹ thuật Cơ khí Động lực

Học vị:

Thạc sỹ

Ngoại ngữ:

Anh B1

Địa chỉ liên lạc:

Khoa Cơ Khí Động lực, Trường ĐHSPKT Vinh

Điện thoại:

0915039688

Email:

lanlich@gmail.com

 2. Lĩnh vực nghiên cứu:

Động lực học Ô tô; Ô tô và Môi trường; Nghiên cứu sử dụng năng lượng;

3. Các công trình đã được công bố:

[1].   Lưu Đức Lịch, Trần Văn Như,(2014), “Xây dựng mô hình và mô phỏng hệ thống truyền động vô cấp trên ô tô” Tuyển tập công trình hội nghị cơ học kỹ thuật toàn quốc, tập 1 Cơ học máy, cơ học thủy khí, động lực học và điều khiển - Hà nội, ISBN: 978-604-913-233-9.   

[2].   Luu Duc Lich and Tran Van Nhu (2014), "Sliding Mode Control of a Continuously Variable Transmission During Shifiing!' in  roceeding of the International Conference on Engineering ". Mechanics and Automation (ICEMA 3), ISBN: 978-604-913-367-1. Hanoi, 1012014, pp 87-85

[3].   Lưu Đức Lịch, Trần Văn Như,(2014), Nguyễn Văn Bang (2014), "Thiết kế luật điều khiển tỷ số truyền CVT trên cơ sở phương pháp điều khiển trượt", Tạp chí khoa học và công nghệ ISSN 1859-3585. Số 27, tháng 4/2015.

 

 

 

1. Giảng viên.

Họ và tên:

Dương Xuân Mỹ

Năm sinh:

1978

Năm tốt nghiệp Ths:

2015

Tại:

ĐHGTVT Hà Nội

Chuyên ngành:

Kỹ thuật Cơ khí Động lực

Học vị:

Thạc sỹ

Ngoại ngữ:

Anh B1

Địa chỉ liên lạc:

Khoa Cơ Khí Động lực, Trường ĐHSPKT Vinh

Điện thoại:

0979622255

Email:

mrxuanmy@gmail.com

 2. Lĩnh vực nghiên cứu:

Nghiên cứu sử dụng năng lượng, Vật liệu mới trong Ô tô

3. Các công trình đã được công bố:

            [1]. Giáo trình lưu hành nội bộ “Động cơ đốt trong”

 

 

 

1. Giảng viên.

Họ và tên:

Hoàng Văn Thức

Năm sinh:

1980

Năm tốt nghiệp Ths:

2015

Tại:

ĐHSPKT TP hồ Chí Minh

Chuyên ngành:

Kỹ thuật Cơ khí Động lực

Học vị:

Thạc sỹ

Ngoại ngữ:

Anh B1

Địa chỉ liên lạc:

Khoa Cơ Khí Động lực, Trường ĐHSPKT Vinh

Điện thoại:

0969930123

Email:

mrvanthuc@gmail.com

 

 

 

1. Giảng viên.

Họ và tên:

Nguyễn Văn Đại

Năm sinh:

1989

Năm tốt nghiệp Ths:

2018

Tại:

ĐHSPKT TP hồ Chí Minh

Chuyên ngành:

Kỹ thuật Cơ khí Động lực

Học vị:

Thạc sỹ

Ngoại ngữ:

Anh B1

Địa chỉ liên lạc:

Khoa Cơ Khí Động lực, Trường ĐHSPKT Vinh

Điện thoại:

0982524733

Email:

daickd07@gmail.com

 2. Lĩnh vực nghiên cứu:

Nghiên cứu điện ô tô, điện động cơ

3. Các công trình đã được công bố:

            [1]. Giáo trình lưu hành nội bộ “Cấu tạo ô tô”

 2. Lĩnh vực nghiên cứu:

Nghiên cứu sử dụng năng lượng, Điện ô tô

3. Các công trình đã được công bố:

            [1]. Giáo trình lưu hành nội bộ “Hệ thống điện động cơ”

 Địa chỉ liên hệ:

      + Bộ môn Công nghệ kỹ thuật ô tô, Khoa Cơ khí Động lực, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh– Đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An 

+ Website: http://vuted.edu.vn

+ Email: ngoctuspktvinh@gmail.com

+ Điện thoại: 02383567282              Di động: 0915039688

3. CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Bậc đại học

- Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật ô tô hệ 4 năm.

- Đào tạo Kỹ sư bằng 2, liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô.

Bậc sau đại học

- Năm 2015 đào tạo Thạc sĩ ngành Sư phạm Kỹ thuật ô tô ( thời gian đào tạo 1,5 năm);

- Năm 2018 dự kiến mở đào tạo Thạc sỹ ngành Cơ khí động lực (thời gian đào tạo 2-2,5 năm);

Đối tượng tuyển sinh

- Học sinh có bằng tốt nghiệp THPT, Bổ túc THPT hoặc tương đương;

- Khối thi: A, A1.

4. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

          - Trong khoảng 5 năm trở lại đây tập thể bộ môn đã có trên 20 bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước, 10 bài đăng trên tạp chí quốc tế, trong đó có 03 bài báo đạt chuẩn quốc tế SCI/EI.

          - Đề tài NCKH: hiện nay, bộ môn đã và đang thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. Ngoài ra các cán bộ giảng viên của Bộ môn đang xây dưng đề xuất nhiều đề tài nghiên cứu triển khai ứng dụng và các đề tài chuyển giao công nghệ với các doanh nghiệp trong lĩnh vực ô tô và máy động lực.

Các hướng nghiên cứu chính:

-          Động lực học các phương tiện giao thông;

-          Nhiên liệu thay thế cho động cơ ô tô;

-          Dao động và tiếng ồn các phương tiện giao thông;

-          Nâng cao công suất động cơ bằng tăng áp;

-          Ô tô hybrid, ô tô điện, ô tô dùng nguồn năng lượng mới.

5. QUAN HỆ HỢP TÁC

            Bộ môn có quan hệ với hầu hết các Khoa, trung tâm đào tạo trong lĩnh vực ô tô & máy động lực của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và các viện nghiên cứu trong  nước. Đồng thời có quan hệ mật thiết với các đơn vị kinh doanh, sản xuất ô tô như: Trường Hải, Toyota…

6. VỊ TRÍ LÀM VIỆC CỦA SINH VIÊN SAU KHI TỐT NGHIỆP

          Sinh viên các chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tôsau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở các vị trí:

- Giảng dạy kỹ thuật:

          Do đặc thù của thị trường, Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể tham gia công tác giảng dạy kỷ thuật ở các trường dạy nghề, các trường Đại học kỷ thuật, cao đẳng kỷ thuật, cao đẳng và trung cấp nghề ...

- Các nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô:

+        Trưởng phòng kỷ thuật;

+        Trưởng phòng sản xuất;

+        Trưởng phòng kế hoạch và chiến lược;

+        Trưởng phòng thiết kế;

- Các trạm bảo dưỡng, sửa chữa ô tô:

+        Giám sát các nhân viên kỷ thuật;

+        Tiếp nhận khách hàng;

+        Trực tiếp bảo dưỡng, sửa chữa ô tô;

+        Tư vấn khách hàng về kỷ thuật, bảo dưỡng.

- Các trạm đăng kiểm ô tô:

+        Làm công tác quản lý

+        Trực tiếp đóng vai trò là đăng kiểm viên

- Các cơ quan quản lý nhà nước:

+        Trưởng phòng kỷ thuật;

+        Kiểm tra, thay thế, bảo dưỡng các phương tiện đi lại của công ty;

+        Vạch ra kế hoạch mua xe cho công ty

- Các lĩnh vực khác: Dầu khí; Phát điện; Máy công trình; Tàu thủy

7. CÂU LẠC BỘ Ô TÔ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA SINH VIÊN CHUYÊN  NGÀNH 

          Sinh viên các chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô ngoài việc học tập và tham gia các hoạt động chung của sinh viên trong trường còn được tạo điều kiện tham gia vào Câu lạc bộ ô tô. Với đầy đủ trang thiết bị cần thiết cùng với sự hướng dẫn tận tâm của các Thầy, Câu lạc bộ ô tô sẽ là địa chỉ để sinh viên ngành ô tô sinh hoạt, nâng cao kiến thức chuyên ngành, thỏa sức sáng tạo và hiện thực hóa ý tưởng của mình.

          Khi tham gia câu lạc bộ ô tô sinh viên sẽ có cơ hội tham gia các sân chơi quốc gia: cuộc thi lái xe sinh thái  Honda và các cuộc thi khác…

Phòng thí nghiệm động cơ và ô tô:

         Bao gồm các thiết bị hiện đại như: Thiết bị đọc và xóa lỗi động cơ, Máy nạp ắc qui và đề khởi động, Máy thông rửa động cơ xăng và diesel kết hợp (thông rửa Turbo), Bộ thiết bị đào tạo kỹ năng tháo lắp, đo kiểm động cơ phun xăng điện tử đa điểm (Toyota Vios 1.5), Bộ thiết bị đào tạo kỹ năng tháo lắp, đo kiểm động cơ diesel điều khiển điện tử common rail (Hyundai), Giàn thử nghiệm động cơ phun xăng điện tử, Thiết bị phân tích khí xả, Giàn thử nghiệm động cơ diesel, Hệ thống đào tạo về xe ôtô Hybrid ghép nối máy tính, Mô hình đào tạo hệ thống cảm biến quản lý động cơ, Bộ dụng cụ đo áp suất nén động cơ xăng, Bộ dụng cụ đo áp suất nén động cơ Diezen .... của các hãng nổi tiếng trên thế giới như Toyota, Hyunda, Đức, Ý ...  

Hình 1: Các thiết bị kiểm tra khí thải động cơ

Hình 2: Các thiết bị kiểm chẩn đoán đông cơ, điện và áp suất động cơ 

         Bao gồm các thiết bị hiện đại như: Thiết bị kiểm tra góc đặt bánh xe bằng vi tính, Thiết bị cân bằng bánh xe tải, Thiết bị kiểm tra độ đảo bánh xe con, Thiết bị kiểm tra độ đảo bánh xe tải, Bệ thử phanh con lăn, Bộ thiết bị kiểm tra động lực học của ô tô .... của các hãng nổi tiếng trên thế giới như Toyota, Hyunda, Đức, Ý ...

 

Hình 3: Các thiết bị kiểm tra khí thải động cơ